Reserveer online, gratis afgeleverd
nl

Huurvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze Huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verhuurovereenkomsten tussen Beemster Bike Rent (hierna: "het Bedrijf") en de huurder (hierna: "de Huurder");

1.2 Door het huren van een fiets gaat de Huurder akkoord met deze Huurvoorwaarden.

2. Verhuurovereenkomst


2.1 De verhuurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de huurder het huurbedrag heeft voldaan en de fiets in ontvangst neemt.

2.2 De huurperiode wordt vooraf overeengekomen en vastgelegd in de reserveringsmodule op de website of in de verhuurovereenkomst.

2.3 U dient tenminste 12 uur van te voren te reserveren. Wilt u binnen 12 uur een fiets huren, kunt u ons het beste even bellen voor de mogelijkheden;

2.4 Binnen een straal van 13 km van het vestigingsadres van het bedrijf rekenen wij geen bezorgkosten. Indien uw locatie daar buiten valt, nemen wij contact met u op om een prijs met u af te spreken;

2.5 De minimum huurperiode is 1 dag, deze geldt van 07:00 uur tot 20:00 uur;

2.6 De huurder zal de gehuurde fiets in goede staat ontvangen op de door u opgegeven verblijfslocatie;

2.7 Bij het afleveren van de fiets, bent u verplicht uw legitimatie te tonen en de borg (zie 3.2) te voldoen. De opgegeven gegevens komen overeen met uw legitimatiebewijs. Het bedrijf is gerechtigd om een fotokopie van uw legitimatiebewijs te maken;

2.8 De afgesproken huurperiode blijft bestaan, ook als u eerder met de fiets klaar bent;

2.9 De fiets dient uiterlijk om de afgesproken ophaaltijd weer ingeleverd te worden. Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum en -tijd zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het sluitingsuur op de inleverdatum (20:00 uur);

2.10 Annuleren van gehuurde fietsen kan tot 48 uur van tevoren kosteloos. Daarna worden de volledige verhuurkosten in rekening gebracht.

3. Betaling en borg

3.1 De huurprijs dient vooraf te worden voldaan;

3.2 U betaalt een borg van € 75,- voor een stadsfiets en € 150,- voor een elektrische fiets. Dit bedrag wordt teruggegeven bij tijdige en onbeschadigde teruggave van de fiets.

4. Onderhoud en schade

4.1 In geval van schade, verlies of diefstal van de fiets, onderdelen van de fiets en /of meegeleverde accessoires, is de Huurder aansprakelijk voor de herstelkosten of vervangingswaarde. De bedragen voor schade en verlies staan genoemd bij punt 6.6;

4.2 Het is zonder toestemming van de verhuurder niet toegestaan enige reparatie aan het gehuurde uit te voeren;

4.3 De huurder is verplicht schade en/of vermissing zo snel mogelijk te melden bij de verhuurder.

5. Verzekering en aansprakelijkheid

5.1 Het bedrijf biedt geen verzekering aan voor de fiets. De huurder is zelf verantwoordelijk voor eventuele verzekering tegen schade, verlies of diefstal. Controleer uw eigen doorlopende reisverzekering.

5.2 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel, verlies of enige andere vorm van schade ontstaan door het gebruik van de gehuurde fiets. De Huurder is volledig aansprakelijk;

5.3 De huurder vrijwaart het bedrijf tegen alle aanspraken van derden voor schade of letsel veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde fiets;

5.4 De huurder draagt volledig de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht;

5.5 Bij diefstal is de huurder volledig aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets. De dagwaarde voor stadsfietsen bedraagt maximaal €250 en voor elektrische fietsen maximaal €1000. De huurder is verplicht melding te doen van diefstal bij de politie ter plaatse en Beemster Bike Rent ontvangt een kopie van de aangifte en de fietssleutels;

5.6 Bij schade of verlies worden de onderstaande bedragen in rekening gebracht;

Slag in het wiel - € 15,00

Grote kras waarbij de lak ervan is - € 10,00

Bel kapot - € 3,00

Voorlicht kapot stadsfiets - € 5,00

Spatbord kapot - € 10,00

Achterlicht kapot stadsfiets - € 5,00

Achterlicht kapot elektrische fiets - € 8,00

Voorlicht kapot elektrische fiets - € 11,00

Sleutel verlies - € 15,00

5.7 Beemster Bike Rent is gerechtigd eventuele schade op de waarborgsom te verhalen;

5.8 Beemster Bike Rent is gerechtigd de volledige schade op de huurder te verhalen;

6. Accu's en brandgevaar

6.1 Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor schade of brand veroorzaakt door de accu's van elektrische fietsen, de huurder zal hiervoor verantwoordelijk worden gehouden;

6.2 De huurder dient de accu's volgens de instructies van het Bedrijf te gebruiken en op te laden om brandgevaar te minimaliseren;

7. Pech en defecten 

7.1 Bij pech of defecten aan de fiets dient de Huurder onmiddellijk contact op te nemen met het Bedrijf;

7.2 Het bedrijf zal naar beste vermogen een vervangende fiets leveren of de defecte fiets repareren;

8. Teruggave van de fiets

8.1 De fiets dient op de overeengekomen datum en tijd te worden geretourneerd op de overeengekomen locatie.

8.2 Bij te late teruggave is de Huurder een extra huurbedrag verschuldigd, gelijk aan de geldende huurprijs per dag, tenzij anders overeengekomen.

8.3 Bij vermoedens van misbruik is het Bedrijf gerechtigd om het gehuurde in te nemen.

8.4 De Huurder dient de fiets, inclusief de meegeleverde accessoires, in dezelfde staat te retourneren als waarin deze zijn ontvangen, behoudends normale slijtage.

8.5 De huurder zal zorgvuldig omgaan met de gehuurde fiets en is direct aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan de gehuurde fiets en voor de reparatiekosten die daaruit voortvloeien;

9. Privacy

9.1 Het bedrijf verwerkt persoonsgegevens van de Huurder in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons privacybeleid.

10. Toepasselijk recht en geschillen  

10.1 Op deze huurvoorwaarden en de verhuurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de verhuurovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het Bedrijf is gevestigd.

11. Wijzigingen

11.1 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze huurvoorwaarden te wijzigen. De huurder wordt geacht akkoord te gaan met de wijzigingen indien hij na de wijziging gebruik blijft maken van de diensten van het Bedrijf.

Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen over deze huurvoorwaarden kunt u contact opnemen met Beemster Bike Rent via info@beemsterbikerent.nl

Door de fiets te huren, bevestigt de huurder deze huurvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.